COVID-19. Catalunya El 23 de novembre comença el Pla d’obertura progressiva d’activitats

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Pla d’obertura progressiva d’algunes activitats a tot Catalunya afectades per la COVID-19. El pla d’obertura serà gradual i està dividit en 4 trams de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho permet, i comença el dia 23 de novembre de 2020.

L’informem que el Govern de la Generalitat ha aprovat un Pla d’obertura progressiva d’algunes activitats a tot Catalunya afectades per la COVID-19.  El Pla d’obertura serà gradual i està dividit en 4 trams de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho permet, i comença el dia 23 de novembre de 2020.

Dins de l’alerta 5 on ens situem actualment, trobem 4 trams i s’anirà realitzant l’aixecament progressiu de les mesures en funció d’aquests dos indicadors fonamentals:

 • La Rt (taxa de contagis).
 • Els nous ingressos en planta d’hospitalització convencional.


Segons la situació, ens trobarem davant tres escenaris possibles:

Es planteja la desescalamentEs planteja prorrogar les mesures vigentsEs planteja revisar les mesures preses
Rt <0,9Disminució dels nous ingressos setmanalsRt entre 1 i 0,9Estabilització dels nous ingressos setmanalsRt> 1Increment dels nous ingressos setmanals

Vegeu: obertura progressiva d’activitats

MESURES DEL TRAM 1

L’obertura progressiva comença el 23 de novembre i preveu el següent:

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i la sortida sense motiu justificat.
 • Municipis: restringida l’entrada i sortida des de les 06.00 h del divendres fins a les 06.00 h del dilluns.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 6 persones màxim, corresponents a 1 bombolla de convivència habitual.

ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20.00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, tret que es tracti de grups bombolla. De 06.00h a 18.00h i, de 18.00h a 21.30 h, exclusivament per servir sopars.
 • Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06.00 h a 18.00h i, de 18.00h a 21.30h, exclusivament per servir sopars.

UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Obertes:
 • Activitats organitzades pels centres educatius.
 • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
 • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins a un màxim de 6 alumnes per aula.
 • Activitats de l’àmbit de l’oci educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22.00 a les 06.00 hores, excepte causes justificades.

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés. Instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, amb un aforament màxim del 30%, amb cita prèvia i sense vestidors (excepte piscines). Inclou pràctica esportiva federada.
 • Es mantenen suspeses les competicions.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb un màxim de 6 persones amb excepció de la pràctica esportiva federada: permeses i, de divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, permesos entre municipis limítrofs.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 30% de l’aforament del petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. En els de més de 800 m², aplicació de l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
 • Tancats: centres comercials, excepte les seves botigues de primera necessitat com ara farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris, d’alimentació, equipaments culturals i esportius que es trobin dins i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic pròxim (incloses perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 30% de l’aforament justificat.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

Com es revisarà el procés d’obertura?

El pla s’anirà revisant amb el màxim rigor d’acord amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris.

 • Si la taxa és inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà amb el procés.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos s’incrementen, es revisaran les mesures preses.

MESURES DEL TRAM 2

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Comarca: mobilitat restringida entre les 06.00 h del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 6 persones màxim, corresponents a 1 bombolla de convivència habitual.


ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 70% de l’aforament i un màxim de 500 persones.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20.00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majores, bingos, casinos i sales de joc.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06.00 h a 18.00 h i, de 18.00 h a 21.30 h, exclusivament per servir sopars.
 • Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06.00 h a 18.00h i, de 18.00h a 21.30h, exclusivament per servir sopars.

UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Obertes:
 • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
 • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins a un màxim de 6 alumnes per aula.
 • Activitats de l’àmbit de l’oci educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de com a màxim 6 persones.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22.00 a les 06.00 hores, excepte causes justificades.

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50%, juntament amb gimnasos i equipaments esportius (sense vestidors) i piscines. Inclou pràctica esportiva federada, no competitiva, tant a l’aire lliure com en espais tancats
 • Es mantenen suspeses les competicions.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb un màxim de 6 persones amb excepció de la pràctica esportiva federada.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 50% de l’aforament del petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800 m².
 • Oberts: centres comercials al 30%, excepte zones comunes.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic pròxim (incloses perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 30% de l’aforament.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

MESURES DEL TRAM 3

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: sense restriccions d’entrada i sortida.
 • Sense restriccions de mobilitat el cap de setmana.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 10 persones màxim, corresponent a un màxim 2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada.

ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 70% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, con un 70% de l’aforament i un màxim de 500 persones.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20.00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06.00 h a 21.30 h.
 • Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06.00 h a 21.30 h.

UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Extraescolars:
 • Activitats organitzades pels centres educatius.
 • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
 • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins a un màxim de 10 alumnes per aula.
 • Activitats de l’àmbit de l’oci educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 10 persones.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22.00 a les 06.00 hores, excepte causes justificades.

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%, juntament amb equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors) i piscines.
 • Inclou la pràctica esportiva federada. Es mantenen suspeses les competicions.
 • Esports individuals i activitat física: permesos a l’aire lliure.
 • Interior: aforament màxim del 50%.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 50% de l’ aforament del petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800 m².
 • Oberts: centres comercials al 30%, excepte zones comunes.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic pròxim (incloses perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 50% de l’aforament.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

MESURES DEL TRAM 4

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: sense restriccions d’entrada i sortida.
 • Sense restriccions de mobilitat el cap de setmana.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 10 persones màxim, corresponent a un màxim de 2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada

ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 70% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones.

ACTIVITATS RECREATIVAS

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20.00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06.00 h a 21.30 h.
 • Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06.00 h a 21.30 h.

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

 • Universitats: recuperació de la presencialitat.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: recuperació de la presencialitat.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Extraescolars: recuperació de la presencialitat en extraescolars i educació en l’oci.

CONFINAMIENTO NOCTURNO

 • No es pot circular pel carrer de les 22.00 a les 06.00 hores, excepte causes justificades.

DEPORTES

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%, piscines, instal·lacions esportives i gimnasos (sense vestidors).
 • Esports individuals i activitat física: permesos a l’aire lliure.
 • Interior: aforament màxim del 50%.
 • Represa de competicions esportives.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 50% de l’aforament del petit comerç i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800 m².
 • Oberts: centres comercials al 50%, excepte zones comunes.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic pròxim (incloses perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 50% de l’aforament.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible.
 • Suspesos: congressos, convencions i fires.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Share this post