Dissolució i Liquidació de Societats

El millor assessorament per obtenir el màxim benefici

La dissolució i la liquidació d’una societat són decisions que afecten un bon tancament del nostre negoci, i és que decidir posar fi a una activitat econòmica i tancar l’empresa no és una situació fàcil.
Durant aquest procés, s’ha de formular un inventari, cobrar els crèdits pendents, pagar els deutes, vendre els béns de la societat, dividir el patrimoni entre els socis, etc.

Són tràmits llargs i complexos, on l’assessorament d’uns excel·lents professionals és necessari per obtenir els màxims beneficis.

Els millors professionals al teu costat en moments difícils