Se suspèn la reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Entre les novetats laborals que s’han aprovat per a 2019, destaca la suspensió (que no derogació) del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.

Així, se suspèn per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, regulada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, una vegada comprovades les distorsions i la desproporcionada disminució d’ingressos que les modificacions introduïdes per aquest Reial decret generen respecte de la cotització per contingències professionals.

La suspensió indicada s’estendrà fins que el govern procedeixi a reformar la normativa que regula l’incentiu. Cal entendre que al llarg de 2019 es tornarà a instaurar aquesta mesura amb unes condicions diferents.

Cal recordar que les empreses amb un índex reduït d’accidents de treball que haguessin adoptat mesures preventives podien demanar cada any un incentiu. La quantia depenia de les cotitzacions efectuades per contingències professionals durant els exercicis anteriors.

Mitjançant el Reial decret-llei 28/2018, ha quedat suspès per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, la qual cosa es coneix en el sector com el “bonus-malus”.

Share this post