SEPE. Requisits necessaris per accedir al subsidi d’esgotament de prestació contributiva

El passat 20 d’abril de 2021 mitjançant un comunicat al seu web, el SEPE va informar sobre els requisits necessaris per accedir al subsidi d’esgotament de prestació contributiva de desocupació.

L’informem que el passat 20 d’abril de 2021 mitjançant un comunicat al seu web, el SEPE va informar sobre els requisits necessaris per accedir al subsidi d’esgotament de prestació contributiva de desocupació. 

Per poder accedir al subsidi el prestacionista ha de complir els següents requisits:

  • Ser més gran de 45 anys
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació.
  • No tenir rendes superiors al 75% del SMI.
  • Haver realitzat el mes d’espera com a demandant d’ocupació.
  • Tenir complerts els 45 anys en la data d’esgotament.

Pot ampliar la informació a l’espai del web del SEPE dedicat a les prestacions per desocupació prestacions per desocupació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Share this post