Canal linea ètica

La Línia Ètica facilita la comunicació de possibles conductes irregulars, poc ètiques o inadequades quan els canals normals de comunicació resultin inefectius o complicats. El Hotline podrà ser utilitzat per totes les persones de l’empresa, així com clients, contractistes, proveïdors i qualsevol altra part que mantingui una relació de negoci amb ROY Assessors S.L, Make me Ten S.L i ROY Legal S.L.P
El Whistle-blowing Hotline ha d’utilitzar-se solament per a comunicar preocupacions que guardin relació amb les següents àrees:

 • Comptabilitat
 • Controls interns
 • Irregularitats de caràcter financer
 • Obligacions professionals (inclou qualitat d’assessorament i opinió de dades a clients)
 • Suborn (inclou obsequis)
 • Seguretat de dades i privacitat
 • Infracció de lleis i procediments per la Prevenció de Blanqueig de Capital i Finançament del Terrorisme.
 • Qualsevol altre possible incompliment de las normes i política de l’empresa.
 • Altres accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea (segons els criteris de l’Article 2 de la Llei 2/2023)
 • Altres accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal a Espanya (segons els criteris de l’Article 2 de la Llei 2/2023)
 • Altres accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció administrativa greu o molt greu a Espanya (segons els criteris de l’Article 2 de la Llei 2/2023)

Com realitzar la comunicació?

Hi ha tres opcions per realitzar les comunicacions:

 • A través del Formulari
 • Per telèfon, mitjançant una trucada al número 618.799.296. Les trucades seran contestades per Sra. Gemma Roy.
 • Per correu ordinari, a la direcció Av. Jaume Recoder 65, BX, Mataró.

Formulari

 • ROY ASSESSORS, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat