Fiscal

Legislació i obligacions

Quina és l’estructura societària més adequada pel teu negoci? Què et convé més finançar-te amb aportacions de capital o préstecs bancaris?

Des de Roy t’assessorarem amb la millor planificació fiscal per optimitzar els teus recursos.

Així tu només t’has de centrar en el teu negoci!

Entre els nostres serveis fiscals destaquem:

 • Assessorament d’Operacions, inversions, contractes i negocis. Fusions i Adquisicions (M&A)
 • Planificació financera i fiscal patrimonial – Organització de patrimonis i empresa familiar, successions i Herències, protecció patrimonial personal
 • Assessorament fiscal
 • Recursos i reclamacions tributàries, tant en la via econòmica-administrativa con en via Contenciosa-Administrativa, així com jurisdiccions excepcionals
 • Constitucions, fusions, modificacions i dissolucions de societats
 • Declaracions d’impostos i d’obligacions tributàries
 • Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Certificacions tributàries
 • Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Correspondència a requeriments
 • Inspeccions tributàries
 • Certificats electrònics: generació i gestió de certificats electrònics per a persones físiques i jurídiques

Treballem junts?