Herències i Successions

T'acompanyem i realitzem totes les gestions

Tot i que cada herència és un món, la tramitació es pot dividir en les següents fases:

  • Obtenció de la documentació (certificat de defunció, últimes voluntats, copia autoritzada del testament, acta de notorietat, declaració dels hereus legals, etc.)
  • Determinació dels hereus
  • Inventari i valoració dels béns
  • Adjudicació i repartiment dels béns
  • Gestió i tramitació d’impostos de l’Ajuntament
  • Inscripció i canvis de titularitat dels béns heretats

Els millors professionals al teu costat en moments difícils